Заступники міського голови

Гетьман Михайло Олександрович

Перший заступник міського голови

Народився 1960 року. Освіта вища. Трудова діяльність:  1981-1983 р.р. – завідуючий автомайстернею в колгоспі ім. Леніна Ковельського району; 1983-1988 р.р. - робітник, бригадир, майстер, старший майстер та заступник начальника цеху з виробництва на заводі «Ковельсільмаш»; з 1988 по листопад 2010 працював у філії ПАТ «Волинь-Авто» «Ковель-Авто»,  з 2003 року - на посаді директора підприємства.

З листопада 2010 по листопад 2015 року - секретар Ковельської міської ради. 

З листопада 2015 року - перший заступник Ковельського міського голови. 

Вирішує питання розробки програм розвитку території, розміщення та розвитку продуктивних сил, забезпечує реалізацію самоврядних і делегованих повноважень в галузях економіки.

Координує міжгалузеві зв’язки, вирішення питань, пов’язаних з науково-технічним прогресом, роздержавленням, приватизацією та демонополізацією, управлінням комунальним майном.

Організовує підготовку і подає на розгляд міської ради, виконкому, міського голови проекти рішень і розпоряджень з програм економічного та соціального розвитку міста, інших питань, віднесених до його компетенції, забезпечує їх реалізацію та інформує про виконання.

Забезпечує складання необхідних для управління балансів трудових ресурсів.

Організовує підготовку пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та функціонування на території міста підприємств і організацій незалежно від форми їх власності, залучення їх на договірних засадах до участі в забезпеченні життєдіяльності міста. Забезпечує погодження і подання цих пропозицій для затвердження на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, здійснення контролю за їх виконанням.

Сприяє розвитку підприємництва в місті, виконанню програми ринкових перетворень.

Вносить пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації, передачі або продажу в міську /з місткої/ комунальну власність підприємств та інших об’єктів, що мають важливе значення для забезпечення потреб населення міста.

Вирішує питання щодо створення рівних умов для суб’єктів підприємництва різних форм власності та господарювання.

Вирішує питання розвитку галузей промисловості, зв’язку, автомобільного та залізничного транспорту.

Вносить пропозиції з питань підвищення ефективності роботи промислових підприємств, стабілізації та розширення обсягів виробництва ними продукції і товарів народного споживання, дальшого розвитку автомобільного і залізничного транспорту.

Організовує підготовку проектів договорів, угод, програм та інших документів про співпрацю з органами влади та суб’єктами господарювання інших регіонів України та інших держав з питань, що входять до кола його функціональних обов'язків.

Готує пропозиції до програми з питань приватизації загальнодержавного та комунального майна.

Контролює дотримання в місті паспортного режиму.

Веде особистий прийом громадян.

Виконує розпорядження і доручення міського голови.

Безпосередньо координує діяльність:

 • економічного розвитку та торгівлі;
 • відділу по управлінню майном комунальної власності;
 • відділу обліку, розподілу та приватизації житла.

Співпрацює з:

 • фінансовим управлінням;
 • відділом бухгалтерського обліку і звітності;
 • юридичним відділом;
 • відділом з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної  та кадрової роботи.

Сприяє діяльності:

 • промисловим підприємствам виробникам та заготівельного напрямку;
 • підприємствам автомобільного і залізничного транспорту та зв’язку;
 • малих підприємств, кооперативів, товариств всіх форм власності, громадян, що займаються підприємницькою діяльністю;
 • закладів торгівлі та побутового обслуговування всіх форм власності;
 • підприємств харчової і переробної промисловості;
 • відділу державної статистики;
 • органів і організацій страхової та інвестиційної діяльності;
 • органів та організацій, що займаються питаннями безпечної життєдіяльності громадян на території міста, охорони праці та центру зайнятості населення.

Прийом громадян: щосереди з 9.00 до 12.00

Телефон (03352) 6-17-00

Факс (03352) 6-17-02

 

Товстига Андрій Володимирович

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Народився 22 листопада 1980 року. Освіта вища. У 2003 році закінчив Національний авіаційний університет (м. Київ) за спеціальністю інженер-електронік. У 2014 здобув спеціальність магістра державної служби у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Трудова діяльність:

2002-2003 р.р. - Ковельська філія КБ «ПриватБанк», консультант сектора банківського обслуговування;

2003 - 2010 р.р. - підприємець;

2010 - 2015 р.р. - виконком Ковельської міської ради, начальник відділу економічного розвитку.

З вересня 2015 року - заступник Ковельського міського голови.

Вирішує питання розвитку капітального будівництва об’єктів житла, промислової та соціально-культурної сфери; житлово-комунального господарства.

Організовує підготовку і подає на розгляд міської ради, виконавчого комітету, міського голови проекти рішень, розпоряджень, програм з цих питань, забезпечує їх реалізацію та інформує у встановленому порядку про їх виконання.

Організовує контроль за розробкою і виконанням генеральних планів забудови міста, виконанням замовлень по введенню в дію об’єктів житла, промислового, побутового та соціально-культурного призначення, житлово-комунального господарства.

Забезпечує організацію капітального і поточного ремонту комунального житлового фонду, заходів по благоустрою міста.

Забезпечує виконання заходів щодо зупинення будівництва, що ведеться на території міста з порушеннями вимог законодавства, а також об’єктів, що завдають шкоди навколишньому середовищу.

Організовує роботу шляхових, очисних, інших комунальних підприємств і організацій, контролює здійснення ними ремонту і утримання вуличного покриття, тротуарів, прибирання міської території.

Організовує вирішення питань збирання, переробки, утилізації і екологічно безпечного захоронення промислових та побутових відходів.

Забезпечує інформування населення міста, органів державної виконавчої влади про екологічно небезпечні аварії та надзвичайні ситуації.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань охорони природи і раціонального використання природних ресурсів в місті, організацію контролю за додержанням природоохоронного законодавства, правил санітарної охорони, норм екологічної безпеки, використання і охорони надр, вод, атмосфери, рослинного і тваринного світу.

Забезпечує розробку і виконання місцевих програм з даних питань, підготовку пропозицій про нормативи плати і розміри платежів за забруднення зон санітарної охорони джерел водопостачання, контролює використання позабюджетних цільових фондів охорони навколишнього середовища.

Погоджує поточні і перспективні плани роботи підприємств з питань охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів.

Забезпечує обмеження або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища та санітарних правил.

Контролює питання виділення земельних ділянок під житлове будівництво, городництво та інші потреби. Погоджує проекти відводу земельних ділянок.

Забезпечує організацію контролю за додержанням законодавства з питань використання і охорони земельних ресурсів.

Організовує підготовку проектів договорів, угод, програм та інших документів про співпрацю з органами влади та суб’єктами господарювання інших регіонів України та інших держав з питань, що входять до кола його функціональних обов'язків.

Безпосередньо координує діяльність:

 • відділу містобудування та архітектури;
 • управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства;
 • відділу земельних ресурсів.

Співпрацює з:

 • відділом з питань цивільного захисту та екологічної безпеки;
 • управлінням Держгеокадастру в Ковельському районі Волинської області.

Сприяє діяльності:

 • міським підприємствам і організаціям комунального та дорожнього господарства.

Прийом громадян – щоп’ятниці з 9.00 до 12.00

Тел. 6-17-04

 

Прокопів Ігор Ярославович


заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Народився 24 жовтня 1972 року. Освіта вища. Закінчив Рівненський державний інститут культури, Міжрегіональну академію управління персоналом, школу телевізійної журналістики та менеджменту Англійської телекомпанії Бі-Бі-Сі спільно з “Неутворк-Інтерньюс Україна”. Спеціальність - режисер-педагог, юрист (трудове та комерційне право).

Трудова діяльність: 1994 р. – ЗОШ №1; з 1994 р. – режисер ТЦК „Ковель”; з 2006 р. – заступник Ковельського міського голови.

Забезпечує вирішення питань щодо реалізації самоврядних і делегованих повноважень в галузях освіти, культури, фізкультури і спорту, медицини, соціального захисту, у напрямках роботи з сім"ями і молоддю..

Забезпечує взаємодію з громадськими формуваннями, партіями і рухами, організацію виконання законів України, актів Президента України, постанов Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної та міської рад з цих питань.

Координує діяльність закладів вищезазначених галузей, які знаходяться на території міста

Організовує підготовку та подає на розгляд міської ради, виконавчого комітету, міського голови проекти відповідних рішень, розпоряджень та програм, з проблем вищевказаних галузей, вживає заходи щодо їх реалізації та інформує про виконання.

Організовує разом з відповідними виконавчими органами ради прогнози розвитку мережі комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров"я, фізкультури і спорту згідно нормативів забезпечення цими закладами населення.

Готує пропозиції підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності, для визначення квоти робочих місць по працевлаштуванню випускників шкіл і професійних училищ, молоді, інших категорій громадян, яким необхідний соціальний захист.

Сприяє забезпеченню додержання в місті законодавства щодо свободи совісті і релігійних об'єднань.

Організовує підготовку проектів договорів, угод, програм та інших документів про співпрацю з органами влади та суб"єктами господарювання зарубіжних країн з питань, що входять до кола обов'язків.

Організовує налагодження взаємозв'язків з містами і громадськими формуваннями зарубіжжя. Готує з цих питань пропозиції щодо програм співробітництва, обміну делегаціями, забезпечує їх виконання.

Організовує виконання і контроль за додержанням законодавства з національно-культурних питань і мовних прав громадян, забезпеченням всебічного розвитку і функціонування української мови, як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для культурного розвитку інших національностей.

Сприяє підготовці молоді до служби в збройних Силах України, і проведенню призову громадян на строкову та альтернативну службу.

Організовує роботу щодо шефства над військовими частинами та підрозділами, розташованими на території міста.

Спільно із заступниками міського голови організовує відзначення в місті державних та релігійних свят, знаменних і пам"ятних дат, заходи по співпраці при вирішенні суспільно-політичних питань життя міста з політичними партіями, рухами, релігійними та іншими громадськими організаціями.

Організовує підготовку проектів договорів, угод, програм та інших документів про співпрацю з органами влади та суб"єктами господарювання інших регіонів України та інших держав з питань, що входять до кола його функціональних обов'язків.

Сприяє:

 • розвитку в місті  туризму,
 • проведенню в місті гендерної політики.

Веде особистий прийом громадян.

Виконує розпорядження та доручення міського голови.

Безпосередньо координує діяльність:

 • управління освіти;
 • управління  соціального захисту населення;
 • відділу культури;
 • відділу фізичної культури та спорту;
 • відділу внутрішньої політики,організаційної роботи та зв”язків з громадськістю;
 • відділу охорони здоров"я;
 • служби у справах дітей;
 • центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м.Ковеля;
 • територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 • молодіжний центр "Місто ідей"

Сприяє діяльності:

 • міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
 • вищих навчальних закладів 1-П рівня акредитації та професійно-технічних закладів, розташованих на території міста;
 • місцевих засобів масової інформації;
 • міських громадських та релігійних організацій і об'єднань, осередків політичних партій та рухів.

Прийом громадян: щопонеділка з 9.00 до 12.00

Тел. 6-17-07

 

Бойко Володимир Богданович

керуючий справами

Народився 28 серпня 1963 року в с. Нижчі Луб'янки, Збаразького р-ну, Тернопільської області

Освіта вища. Закінчив Український інститут інженерів водного господарства (м.Рівне). Спеціальність – гірничий інженер

1981-1983 роки – служба в лавах Радянської Армії;

1989-1990 роки - майстер з виробництва дільниці «Глухівторф» ДП «Сумиторф»;

1991 по 2002 рік - працював у Ковельській податковій інспекції на посадах від інспектора до першого заступника начальника;

2002-2012 роки - заступник директора по економіці і перспективному плануванню ТзОВ «К.П.Верес»;

З 2006 по 2010 роки - депутат Ковельської міської ради

З 17.05.2012 року - керуючий справами виконавчого комітету Ковельської міської ради

Організовує діяльність структурних підрозділів виконавчого комітету у відповідності до вимог службового діловодства. Забезпечує оперативно-технічний контроль за виконанням нормативних і розпорядчих документів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної та міської рад, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інформує про стан цієї роботи.

Забезпечує контроль за розглядом звернень громадян.

Забезпечує підготовку проектів рішень виконкому, розпоряджень міського голови та інших службових документів з питань, віднесених до його компетенції, підписує додатки до всіх рішень виконкому і розпоряджень міського голови. При необхідності надсилає посадовим особам структурних підрозділів виконавчого комітету, науковим та іншим компетентним установам, організаціям на експертизу проекти вищезгаданих документів.

Повертає виконавцям проекти рішень, розпоряджень та інших документів, що підготовлені з порушенням законодавства, або подані з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення на розгляд.Забезпечує підготовку і організаційно-технічне обслуговування засідань виконавчого комітету. Надає допомогу секретаріату міської ради в проведенні сесій міської ради, нарад, засідань і т. д.

Організовує разом із заступниками міського голови підготовку проектів планів роботи виконавчого комітету, подає їх на розгляд і затвердження виконавчого комітету.

В межах повноважень органів місцевого самоврядування готує клопотання і внесені подання про нагородження державними нагородами, Президентськими відзнаками, Почесною Грамотою та Подякою голови Волинської обласної ради та голови Волинської обласної державної адміністрації, присвоєння почесних звань України.

Сприяє вирішенню питання транспортного обслуговування керівників міської ради, виконавчого комітету та його структурних підрозділів.

Підписує бухгалтерські довідки про заробітну плату працівників, довідки з питань розрахунків за енергоносії, комунальні послуги, відряджень посадових осіб апарату міської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету.

Організовує контроль за дотриманням працівниками виконкому Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Веде особистий прийом громадян.

Виконує розпорядження та доручення міського голови.

Безпосередньо координує діяльність:

 • загального відділу;
 • архівного відділу:
 • трудового архіву;
 • відділу ведення Державного реєстру виборців;
 • відділу програмно-комп’ютерного забезпечення;
 • відділу матеріально-технічного забезпечення та охорони.

Співпрацює з:

 • центром надання адміністративних послуг;;
 • відділом бухгалтерського обліку та звітності (по питаннях господарськоїдіяльності, надання довідок з питань розрахунків та заробітної плати);
 • відділом з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи (з питань роботи з кадрами).

Прийом громадян – щовівторка з 9.00 до 12.00

Тел. 6-17-09

Фотогалерея
Оголошення
Програма про наше місто
Служба зайнятості
Посилання на сайти