Повідомити про корупційне правопорушення

 Повідомити про корупційне правопорушення

Виконуючий обов’язки з питань запобігання та виявлення корупції у Ковельській міській раді та її виконавчих органах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», співпрацює із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Повідомити  про корупційне правопорушення можна за телефоном

        + 38(03352) 6-17-17 (з понеділка по пятницю протягом робочого дня).

 

Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками виконавчого комітету Ковельської міської ради, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Ковельської міської ради, за наявності обгрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про виявлені факти на електронну адресу: Kovelyurist@gmail.com

УВАГА! Повідомлення підлягає розгляду за наявності  таких реквізитів:

 

·   прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи (обов’язково);

·   тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", яка може бути перевірена;

·   прізвища, ім’я, по батькові, поштової та електронної адреси особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

         Згідно зі статтею 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) розгляду підлягають повідомлення про порушення вимог цього Закону, здійснені працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

         Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

         Інші письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про звернення громадян» визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

         Надана Вами інформація використовуватиметься як джерело для прийняття рішення щодо необхідності належного реагування відповідно до вимог закону.

 

 

КРІМ ТОГО, ІНФОРМУЄМО!

 

Повідомлення про корупцію та повідомлення про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" можна подати через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, захищену та загальну електронну пошту Національного агентства, іншими засобами поштового зв’язку. 

    

      Спеціальна телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення: +38(044)200-06-91

      Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок - четвер: з 9-ї год до 18 год., п’ятниця: з 9-ї год. до 16 год. 45 хв. з щоденною перервою з 13 год. до 13 год. 45 хв.; в автоматичному режимі через автовідповідач: понеділок - п’ятниця з 18 год. до 9 год. та цілодобово у неробочі дні (святкові та вихідні).

 

      Захищена електронна поштова скринька для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів): anticor_reports@nazk.gov.ua

 

      Розгляд повідомлень здійснюється відповідно до Порядку обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства від 27 жовтня 2017 року № 1024, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за  № 60/31512.

 

Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

1) для повідомлень про корупцію - факти про порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:

·   порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;

·   запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

·   порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

·   порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;

·   порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;

·   недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

·   порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;

·   порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

·   порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону;

2) для повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" - факти порушення:

·   обмежень щодо фінансування політичних партій, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського та місцевого референдуму;

·   щодо законного та цільового використання політичними партіями коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності;

·   включення до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, звіту про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах недостовірної інформації.

УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності  таких реквізитів:

·   прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

·   тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", яка може бути перевірена;

·   прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

 

 

Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт, загальну та захищену електронну пошту Національного агентства, направляються з підписом у сканованому вигляді.

 

 

                                           Зразок форми Повідомлення про корупцію

                                                                        Національне агентство з питань

                                                                         запобігання корупції            

                                                                                                            _______________________________ 

                                                                   (прізвище, ім’я, по батькові заявника)         

                                                                                                            _______________________________

                                                           (поштова адреса заявника та контактний телефон)

                                                                                                             _______________________________                                                                                                                                    (електронна адреса заявника)

 

Повідомлення про корупцію *

 

__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________                                                                                                                       

          

_________                                                                                                ________

 дата                                                                                                                              підпис

 

 

* інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про політичні партії в Україні»


Фотогалерея
Оголошення
Програма про наше місто
Служба зайнятості
Посилання на сайти