Реєстрація нерухомості

2901 Державна реєстрація права власності об’єкта нерухомого майна, будівництво якого здійснено до 5 серпня 1992року (скачати)

2902 Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна (скачати)

2903 Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано у реєстрі прав власності, який був чинний до 01.01.2013 (перереєстрація) (скачати)

2904 Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 01.01.2013, за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності (скачати)

2905 Державна реєстрація права власності реконструйованого об’єкта нерухомого майна (в тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки) (скачати)

2906 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок(внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду)вступні, членські та цільові внески членів кооперативу (скачати)

2907 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи (скачати)

2908 Державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам (скачати)

2909 Державна реєстрація права власності на земельну ділянку (первинна реєстрація) (скачати)

2910 Державна реєстрація права власності на сформовану земельну ділянку шляхом поділу або об’єднання раніше сформованих земельних ділянок (скачати)

2911 Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу (у тому числі у результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу ОНМ, що складається з 2 або більше об’єктів, виділу частки або об’єднання кількох об’єктів) (скачати)

2912 Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність (скачати)

2913 Державна реєстрація прав на окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна (квартира,житлове, нежитлове приміщення тощо), будівництво якого здійснювалось із залученням коштів фізичних і юридичних осіб (скачати)

2914 Державна реєстрація прав на окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна (квартира,житлове, нежитлове приміщення тощо), будівництво якого здійснювалось у результаті діяльності кооперативу (скачати)

2915 Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва (скачати)

2916 Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації (скачати)

2917 Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна,об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням (скачати)

2918 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (скачати)

2919 Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, реєстрація яких проведена до 1 січня 2013 у зв’язку з втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акта (скачати)

2920 Державна реєстрація іншого речового права (скачати)

2921 Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (скачати)

2922 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна (скачати)

2923 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (скачати)

2924 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (скасування державної реєстрації прав) (скачати)

2925 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи (скачати)

2926 Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств (скачати)
Фотогалерея
Оголошення
Програма про наше місто
Служба зайнятості
Посилання на сайти