У Ковелі оголошено інвестиційний конкурс

У Ковелі оголошено інвестиційний конкурс

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Конкурс проводиться відділом економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради відповідно до рішень міської ради від 27.12.2018 № 46/91 «Про затвердження порядку проведення інвестиційних конкурсів в м. Ковель», від 27.12.2018 № 46/82 «Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Ковель, у тому числі незавершеного будівництва, які потребують реконструкції, реставрації, капітального ремонту, переоснащення тощо, та можуть бути об'єктами інвестування» (зі змінами від 25.07.2019 № 53/6 та від 24.09.2020 № 72/10), рішення Комісії з підготовки та проведення Інвестиційних конкурсів «Про проведення Інвестиційного конкурсу» (Протокол від 23.10.2020 №6).

1. Інформація про інвестиційний проект:

Об’єктами інвестування є - Реконструкція приймального відділення центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. Олени Пчілки,4 в м. Ковелі Волинської області та Незавершений будівництвом восьмиповерховий багатоквартирний житловий будинок з поліклінікою та торговельно-офісними приміщеннями (фундаменти) по вул. Володимира Івасюка в м. Ковелі Волинської області.

Кошти переможця інвестиційного конкурсу, залучені до міського бюджету в якості інвестиційного внеску, спрямовуються на проведення робіт з реконструкції приймального відділення центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання по вул. Олени Пчілки,4.

Даним Інвестиційним проектом передбачається залучити кошти інвестора в обсязі не менше 4 500 тис. грн.

Після належного виконання інвестором (переможцем конкурсу) всіх умов інвестиційного договору та введення в експлуатацію об’єктів інвестування, інвестор набуває у власність приміщення восьмиповерхового багатоквартирного житлового будинку з торговельно-офісними приміщеннями (без приміщень закладу охорони здоров’я) по вул. В.Івасюка.

Новозбудовані, реконструйовані приміщення приймального відділення центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання по вул. Олени Пчілки,4, а також приміщення закладу охорони здоров’я площею 200 кв.м. по вул. В.Івасюка та інженерні мережі набуває у власність територіальна громада м. Ковеля.

2. Орієнтовні показники об’єкту інвестування:
Компонента 1. Реконструкція приймального відділення центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. Олени Пчілки,4

площа земельної ділянки 28215 кв. м.
кадастровий номер 0710400000:01:008:0035
тип власності Комунальна власність
цільове призначення 03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 
допомоги для розміщення центральної районної лікарні
загальна площа реконструкції
 
1446 кв. м.

в т.ч.:
 
реконструкція із переплануванням існуючих приміщень 865 кв. м. 
влаштування нового двохповерхового корпусу   
перший поверх 385 кв.м.
другий поверх 196 кв. м. 
орієнтовна кошторисна вартість 25 232,032 тис. грн.

Компонента 2. Будівництво восьмиповерхового багатоквартирного житлового будинку з поліклінікою та торговельно-офісними приміщеннями по вул. Володимира Івасюка

площа земельної ділянки 4456 кв. м.
кадастровий номер 0710400000:01:008:0023
тип власності Комунальна власність
цільове призначення* 03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги
площа забудови 1560 кв. м.
загальна площа 7380 кв. м.
в т.ч.: 
житлова 5040 кв. м.
торговельно-офісні приміщення 
(цокольний та перший поверхи)
1740 кв. м.
приміщення закладу охорони здоров’я
(перший поверх поверх)
200 кв. м.
площа земельної ділянки 4456 кв. м.
орієнтовна кошторисна вартість 59040 тис. грн.

* - В процесі реалізації проекту, код цільового призначення В.03.03. підлягає зміні на код «B.02.03 - Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку»

Остаточні техніко-економічні показники Об’єктів інвестування, а також остаточна площа приміщень, що передаються до комунальної власності міста, визначаються у встановленому порядку відповідно до погодженої та затвердженої проектної документації.

Інженерне забезпечення об’єктів передбачається від існуючих інженерних мереж згідно з технічними умовами відповідних служб. Об’єкти передбачається забезпечити підключенням до мереж водопостачання, водовідведення, газопостачання та електропостачання.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 20 000,00 грн на розрахунковий рахунок № UA508999980314020544000003004, код ЄДРПОУ 37788874, отримувач – Ковельське УК/ м. Ковель/24060300.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.2.  Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних зі збором вихідних даних, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію та інших витрат, пов’язаних з реалізацією та супроводом проекту, у тому числі, але не виключно:
3.2.1. що стосується компоненти 1 – витрати Інвестора на будівельно-монтажні роботи та введення об’єкта в експлуатацію дорівнюють розміру інвестиційного внеску, запропонованого Інвестором у конкурсній пропозиції (п.3.2.), та не можуть змінюватись у разі коригування проектно-кошторисної документації.
3.2.2. що стосується компоненти 2 – усі витрати розмірі 100 відсотків покладаються на Інвестора.
3.3. Сплата інвестиційного внеску на фінансування робіт з реконструкції приймального відділення центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. Олени Пчілки,4 (компонента 1) у розмірі _(сума згідно конкурсної пропозиції, але не менше 4 500 тис. грн)__ на розрахунковий рахунок № UA 418999980314151921000003004, код ЄДРПОУ 37788874, код ЄДРПОУ 37788874, отримувач – Ковельське УК/ м. Ковель/24170000.
3.3.1. Строки сплати інвестиційного внеску встановлюються згідно Графіку фінансування та реалізації проєкту:
- платіж до 10 грудня 2020 – 4 000 тис. грн.
- остаточний платіж до 10 січня 2021 – у розмірі різниці між запропонованим Інвестором у конкурсній пропозиції інвестиційним внеском та попередньо здійсненими платежами.
3.3.2. Недотримання Інвестором графіку фінансування та реалізації проєкту є підставою для застосування штрафних санкцій та/або дострокового розірвання Інвестиційного договору.
3.4. Відшкодування переможцем конкурсу Замовнику коштів за оформлення та утримання (орендна плата та/або інші платежі за право користування земельною ділянкою) земельної ділянки та інші роботи, виконані Замовником в рамках реалізації інвестиційного проекту з дати оголошення Інвестиційного конкурсу до введення об’єкта в експлуатацію, та витрат, пов’язаних з введенням об’єкта в експлуатацію, в т.ч. обов’язкових платежів, згідно з чинним законодавством, відповідно до представлених рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів до припинення взаємних зобов’язань між Інвестором та Замовником.
3.5.  Компенсація переможцем конкурсу Інвестиційному агенту витрат, пов'язаних із виконанням Робіт з підготовки інвестиційного проекту та супроводу інвестиційного проекту в період його реалізації в розмірі 1 (одного) відсотка від орієнтовної вартості реалізації Інвестиційного проекту.
3.6. Після завершення будівництва та введення в експлуатацію об’єктів інвестування, інвестор набуває у власність приміщення восьмиповерхового багатоквартирного житлового будинку з торговельно-офісними приміщеннями (без приміщень закладу охорони здоров’я) по вул. В.Івасюка. Новозбудовані, реконструйовані приміщення приймального відділення центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання по вул. Олени Пчілки,4, а також приміщення закладу охорони здоров’я площею 200 кв. м. по вул. В.Івасюка (компонента 2) та інженерні мережі набуває у власність територіальна громада м. Ковеля.
3.7. Якщо протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту направлення на адресу переможця запрошення для підписання Інвестиційного договору, Інвестиційний договір не буде укладений через відмову переможця Інвестиційного конкурсу від підписання Інвестиційного договору, висування Інвестором неприйнятних умов підписання Інвестиційного договору, а саме умов, що суперечать діючому законодавству та/або умов, що суперечать Умовам інвестиційного конкурсу та/або умовам конкурсної пропозиції такого переможця Інвестиційного конкурсу, Організатором інвестиційного конкурсу виноситься на розгляд Комісії питання про скасування рішення про переможця Інвестиційного конкурсу та, у разі можливості, визначення переможцем Інвестиційного конкурсу іншої особи, яка визначається з інших Учасників інвестиційного конкурсу.
3.8. Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають всі інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно з чинним законодавством України.
3.9. У разі, якщо протягом 1 року з моменту укладання інвестиційного договору Організатором інвестиційного конкурсу буде прийняте рішення про зміну пріоритетів у реалізації інвестиційного проєкту, інвестиційний внесок Інвестора може бути спрямований Організатором на реалізацію компоненти 2 інвестиційного проєкту. Розподіл площ власності на Об’єкт інвестування (компонента 2) у такому разі визначається окремою додатковою угодою до інвестиційного договору пропорційно розміру інвестиційного внеску Інвестора до визначеної даним проєктом орієнтовної суми вкладень у Будівництво восьмиповерхового багатоквартирного житлового будинку з закладом охорони здоров’я та торговельно-офісними приміщеннями (компонента 2).
3.10. Термін будівництва об'єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається проектною документацією (але не більше 45 місяців).
3.11. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою організатором конкурсу та/або Замовником.
3.12. Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проекту будівництва (компонента 2) цим умовам, в тому числі орієнтовним техніко-економічні показникам об'єкта інвестування. З цією метою Інвестор зобов’язаний погодити проект будівництва об’єкта інвестування (компонента 2) та зміни до нього із Замовником, здійснювати будівництво виключно відповідно до погодженого Замовником проекту будівництва.
3.13. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний надавати Замовнику інформацію та документи, які необхідні для здійснення Замовником контролю за виконанням Інвестором умов інвестиційного договору та інвестиційного конкурсу.
3.14. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 3.1. – 3.6. умов конкурсу або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком реалізації та фінансування проекту).

4. Основні критерії визначення переможця:
4.1. Найкращі пропозиції щодо розміру інвестиційного внеску на фінансування робіт з реконструкції приймального відділення центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. Олени Пчілки,4 (компонента 1).

5. Отримання конкурсної документації, подання заявки та конкурсної пропозиції:
5.1. Місце: відділ економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради (понеділок – п’ятниця, 09:00-12:00, 13:00-16:00), вул. Незалежності, 73, каб. 306, м. Ковель, 45000, тел. (03352) 61706.
5.2. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.
5.3. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу.
5.4. Строк подання заявки та конкурсної пропозиції: до 16 год. 00 хв, 12.11.2020р.

6. Розкриття конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: виконавчий комітет Ковельської міської ради, вул. Незалежності, 73, каб. 316, м. Ковель, 45000, тел. (03352) 61706.
6.2. Дата: 13.11.2020р., о 10 год. 00 хв.
6.3. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій запрошуються учасники або їх уповноважені представники, представники ЗМІ, а також представники територіальної громади м. Ковеля.

7. Додаткова інформація:
Зацікавлені претенденти на участь в інвестиційному конкурсі можуть контактувати з Організатором - відділ економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради, вул. Незалежності, 73, каб. 306, м. Ковель, 45000, тел. (03352) 61706, е-mail: kmrada1@gmail.com.
З інвестиційним проєктом «Реконструкція приймального відділення центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. Олени Пчілки,4 в м. Ковелі Волинської області та Будівництво восьмиповерхового багатоквартирного житлового будинку з закладами охорони здоров'я та торговельно-офісними приміщеннями по вул. Володимира Івасюка в м. Ковелі Волинської області» та додатковою інформацією по проєкту можна ознайомитися на офіційному сайті Ковельської міської ради у рубриці «Економіка», розділ «Інвестиційний конкурс», або за посиланням www.kovelrada.gov.ua/investicijnij_konkurs.html.

У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Читайте також:

26 жовтня 2020
Ковель VS Covid
Станом на 13.10.2021 
Захворіли за добу: 64
Одужали за добу: 12
Кількість хворих  в стац. МТМО:  91
Фотогалерея
Служба зайнятості
Посилання на сайти